«

»

kwi 19 2021

Wydrukuj Wpis

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I w rekrutacji dodatkowej

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I

w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

na rok szkolny 2021/2022

w Szkole Podstawowej im. Świętokrzyskich Partyzantów AK w Wielkiej Wsi

została umieszczona w widocznym miejscu przy wejściu do budynku.

Ze względu na przepisy z zakresu RODO,

nie może ona zostać udostępniona na stronie internetowej szkoły.

 

Rodzice uczniów zakwalifikowanych, proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I w formie pisemnego oświadczenia.

Wzór:

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/lista-kandydatow-zakwalifikowanych-do-klasy-i-w-rekrutacji-dodatkowej/