«

»

kwi 09 2021

Wydrukuj Wpis

Lista kandydatów przyjętych do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022

Lista kandydatów przyjętych do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2021/2022

w Szkole Podstawowej im. Świętokrzyskich Partyzantów AK w Wielkiej Wsi

została umieszczona w widocznym miejscu przy wejściu do budynku od strony przedszkola.

Ze względu na przepisy z zakresu RODO,

nie może ona zostać udostępniona na stronie internetowej szkoły.

Przyjęci zostali wszyscy kandydaci. 

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/lista-kandydatow-przyjetych-do-przedszkola-w-roku-szkolnym-20212022/