«

»

gru 19 2020

Wydrukuj Wpis

KONKURS Związku Oficerów Rezerwy RP

 

 

 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie ogólnopolskim konkursie  zatytułowanym „100. Rocznica Bitwy Warszawskiej”. Organizatorem tego konkursu był Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Patronat nad konkursem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Szef Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Konkurs miał na celu pogłębienie wiedzy o najnowszej historii Polski, a szczególnie o Marszałku Józefie Piłsudskim i dziejach wskrzeszonego przez niego polskiego państwa oraz prezentację wiedzy zdobytej w szkole i w kręgu rodzinnym przez dzieci i młodzież.

Uczniowie przygotowali prezentacje historyczno- literackie. Poziom wykonania prac był bardzo wysoki. Szkolna Komisja Konkursowa w osobach pani dyrektor Bożeny Wrony i pani Beaty Sikorskiej wyłoniły 7 prac zwycięskich:

  1.     Kozieł Nikola
  2.      Mączyńska Maja
  3.      Płusa Paweł
  4.      Szpankowska Maja
  5.       Tomczak Lena
  6.       Ziewiec Alicja
  7.      Szymon Sobkowicz

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w szkole, w atmosferze już świątecznej. Nagrody sponsorował Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej- zarząd główny w Warszawie. Żaden z uczestników konkursu nie pozostał bez nagrody. Pozostali uczestnicy konkursu również otrzymali nagrody niespodzianki.

Nasi uczniowie zgłębili wiedzę dotyczącą ważnych dla Polski i Polaków momentów historycznych w dziejach naszego kraju oraz istotnych postaci, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości naszej ojczyzny. Konkurs wdraża uczniów do wychowania w wartościach patriotycznych.

Na stronie internetowej Związku Oficerów Rezerwy RP ukazał się artykuł z udziałem naszej szkoły i naszej pani dyrektor

 

_

 

 

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/konkurs-zwiazku-oficerow-rezerwy-rp/