«

»

lis 20 2012

Wydrukuj Wpis

Klub Bezpiecznego Puchatka

logo

Uczniowie klasy I od września uczestniczą w programie edukacyjnym „Klub Bezpiecznego Puchatka”, który wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów klas podstawowych. Program przygotowany jest przez firmę Maspex oraz markę Puchatek wraz z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji i nauczycielami. Patronat honorowy sprawuje Komendant Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty.
Szkoła otrzymała bezpłatnie od Organizatorów następujące materiały: film edukacyjny na temat bezpieczeństwa, materiały edukacyjne dla nauczycieli wraz ze scenariuszami zajęć, książeczki dla dzieci „ Dołącz do Klubu Bezpiecznego Puchatka”, broszury informacyjne dla rodziców.

 

CELE PROGRAMU

  • Edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają swoją naukę w szkole.
  • Wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia.
  • Edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami.
  • Zwrócenie uwagi nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz dyrektorów szkół na konieczność edukowania dzieci w szeroko rozumianej tematyce bezpieczeństwa.

Program trwa cały rok szkolny 2012/2013.

Po przeprowadzeniu zajęć oraz po przyniesieniu wypełnionych przez dzieci książeczek, a także w udziale w Wielkim Teście Bezpieczeństwa szkoła nabędzie prawo do posługiwania się przez rok Certyfikatem „Klubu Bezpiecznego Puchatka”.

W ramach realizacji programu uczniowie:
- Odbyli wycieczkę na drogę Krajową nr 42, która znajduje się w pobliżu szkoły, mającą na celu: poznania zasad zachowania ostrożności w pobliżu jezdni, ćwiczeniu przechodzenia przez jezdnię z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, kształceniu umiejętności właściwego zachowania się pieszego w ruchu drogowym;

- Uczestniczyli w pogadance Funkcjonariuszy Komendy Powiatowej policji w Starachowicach Aspiranta Janusza Kowalewskiego i sierżanta Sebastiana Śpiewaka na temat : Bezpieczne poruszanie się w drodze do i ze szkoły.

- Podczas uroczystości Pasowania na ucznia szkoły wykazali się wiadomościami na temat zachowania się w szkole i bezpiecznego poruszania się po drogach. Otrzymali w prezencie od Funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji Janusza Kowalewskiego, Grzegorza Wośka i Sebastiana Śpiewaka maskotki – Pancerniki, które będą przypominać wszystkim pierwszoklasistom o zapinaniu pasów bezpieczeństwa w samochodzie;

- Oglądnęli film edukacyjny i wypełnili książeczki edukacyjne podczas zajęć;

- Wzięli udział ogólnopolskim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie dla Pierwszoklasistów, będący podsumowaniem zajęć Klubu Bezpiecznego Puchatka.

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/klub-bezpiecznego-puchatka-2/