Zajęcia pozalekcyjne

paź 30 2012

Kółko artystyczne- klasa V

W zajęciach uczestniczy 11 uczniów klasy V . Zajęcia odbywają się w środy 8.00- 8.45 i mają na celu rozwijanie wrażliwości plastycznej uczniów. Cel ten nauczyciel prowadzący Ewa Sadrak ma zamiar osiągnąć poprzez:

1.  Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań plastycznych.

2. Doskonalenie warsztatu plastycznego i rozwijanie umiejętności w zakresie znajomości …

Więcej »

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/kolko-artystyczne-klasa-v/

paź 29 2012

Zajęcia wyrównawcze z matematyki – kl. IV

           Plan pracy na zajęciach wyrównawczych dla klasy IV. napisany został z myślą o uczniach mających opinie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Starachowicach. Zgodnie z tymi opiniami, uczniowie Ci mają mieć zapewniony udział w takich  zajęciach.            Rozkład materiału realizowany podczas zajęć wyrównawczych zgodny jest z podstawą programową i treścią podręcznika „Matematyka z plusem”.

Więcej »

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/zajecia-wyrownawcze-z-matematyki-kl-iv/

paź 29 2012

Kółko matematyczne”OMNIBUS”

      W całokształcie spraw wynikających z funkcjonowania szkoły dostrzega się także problem ucznia zdolnego. Zdolności są to takie różnice indywidualne, które sprawiają, że przy jednakowej motywacji i uprzednim przygotowaniu, poszczególni uczniowie osiągają w porównywalnych warunkach nie jednakowe rezultaty w uczeniu się i działaniu.

      Dla uczniów zdolnionych i zainteresowanych pogłębieniem i rozszerzeniem wiadomości z matematyki w …

Więcej »

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/kolko-matematyczneomnibus/

paź 29 2012

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klasy VI

        W roku szkolnym 2012/2013, w poniedziałek w godz. 8.00 – 8.45, prowadzone są dla kl. VI zajęcia wyrównawcze z matematyki. Plan pracy napisany został z myślą o tych uczniach klasy, którzy mają wolniejsze tempo pracy, którzy nie nadążają z opanowaniem prezentowanego na lekcjach materiału. Na zajęcia uczęszczać mogą również uczniowie mający niekompletną wiedzę matematyczną, wynikającą …

Więcej »

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/zajecia-wyrownawcze-z-matematyki-dla-klasy-vi/

paź 14 2012

Pomoc logopedyczna

Język buduje mosty między jednostkami, wyprowadzając je z izolacji do życia wspólnotowego. Łącząc nas z innymi i służąc wzajemnej komunikacji z otoczeniem, tworzy ludzką wspólnotę, kształtuje ją i podtrzymuje. Będąc środowiskiem, w którym rośniemy, poruszamy się, współpracujemy z innymi, które naszym działaniem kształtujemy – język, dobro wspólne, pełni funkcję humanizującą i socjalizującą.

 

Marta Deptuła

Więcej »

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/582/

» Nowsze posty