«

»

paź 12 2021

Wydrukuj Wpis

Innowacja pedagogiczna z CHEMII

W  roku szkolnym 2021/2022 pani Emilia Staniszewska prowadzi w naszej szkole innowację „Chemia po angielsku” dla klasy 8. Nabór do zajęć odbył się we wrześniu na zasadzie dobrowolności spośród ośmioklasistów zainteresowanych zagadnieniami chemicznymi w połączeniu z językiem angielskim. Głównym celem stworzenia takiej innowacji było zaciekawienie uczniów światem chemii z jednoczesnym rozbudzaniem pasji językowych oraz motywowaniem uczniów do poznawania zagadnień naukowych w języku angielskim w sposób aktywny, twórczy i dociekliwy.

12.10.2021r. odbyły się pierwsze zajęcia z cyklu ”Chemia po angielsku’ na temat The names and symbols of the elements” –  nauka nazw i symbole pierwiastków chemicznych.

Podczas tych zajęć przedstawiono tematykę innowacji, jej cel, formy i metody pracy oraz zapoznano uczniów z bezpieczeństwem i regulaminem spotkań chemiczno-angielskich. Wprowadzone zostały również podstawowe słówka po angielsku  związane z chemią, m.in. pierwiastki chemiczne po angielsku. Następne spotkanie odbędzie się w listopadzie.

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/innowacja-pedagogiczna-z-chemii/