«

»

paź 30 2012

Wydrukuj Wpis

Gimnastyka korekcyjna- klasa V

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej odbywają się w każdy czwartek w godzinach 14.25- 15.10. Nauczyciel prowadzący Ewa Sadrak.  W ramach zajęć realizowane są zadania dydaktyczne m.in pobudzenie do działania układów ruchu, krążenia i oddechowego, osiągnięcie większego zakresu ruchu w stawach i w poszczególnych grupach mięśniowych, wyrabianie nawyku prawidłowej postawy, poznawanie gier i zabaw stosowanych w ćwiczeniach korekcyjnych, oraz opracowywanie zestawów ćwiczeń ze wskazaniami i przeciwwskazaniami. Na zajęciach gimnastyki korekcyjnej uczniowie klasy V realizują również zadania wychowawcze takie jak: kształtowanie potrzeby samokontroli, świadome uczestnictwo w zajęciach, odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i współćwiczących, samokontrola, aktywne spędzanie czasu wolnego, dbałość o higienę osobistą, oraz higieniczny tryb życia.

W zajęciach udział bierze 11 uczniów klasy V.

 

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/gimnastyka-korekcyjna-klasa-v/