«

»

paź 04 2018

Wydrukuj Wpis

„Biało – Czerwony Wykus” – Wrześniowe Spotkania Dzieci i Młodzieży 2018

NIEPODLEGŁOŚĆ

Spośród słów używanych nieczęsto,

tłumnie dzisiaj na place wybiegło

słowo piękne, jak honor i męstwo,

słowo, które brzmi : niepodległość!

Niepodległość to brąz na cokołach,

lecz na co dzień – mówiąc po prostu:

polski dom, polski las, polska szkoła,

polska władza i polski Kościół.

Ono znaczy – bez strachu spać.

Ono znaczy – spokojnie się budzić,

kochać, śmiać się i pewnie trwać

- w wolnym kraju, wśród wolnych ludzi.

28 września 2018 r, w 100 rocznicę Niepodległej Ojczyzny obchodziliśmy kolejne Wrześniowe Spotkania Dzieci i Młodzieży na Wykusie pod hasłem „Biało – Czerwony Wykus 2018”. Patronat honorowy nad uroczystością objął Świętokrzyski Kurator Oświaty.

W rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego młodzież terenu powiatu i województwa spotkała się na polanie przesiąkniętej krwią Polaków, którzy walczyli o wolną Ojczyznę.

Coroczne spotkania są chwilą zadumy nad naszą tożsamością narodową i tożsamością naszej małej ojczyzny. Nie możemy iść w przyszłość nie znając naszej przeszłości i tożsamości – tak pisał święty Jan Paweł II. W dziejach naszej historii jest wiele kart i osób, o których należy pamiętać i przekazywać tę pamięć kolejnym pokoleniom. Dzięki nim nasz naród nie zginął, przetrwał i jest niepodległy. Wiele pokoleń Polaków walczyło o naszą niepodległość…

Tego dnia, o godz. 9.30, w słoneczny poranek stawiły się na Wykusie grupy młodzieży szkolnej  i liczni goście. Władze kuratorium reprezentował  Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego – pan Zbigniew Wojciechowski, władze powiatu – pan Stanisław Stanecki, władze miasta i gminy Wąchock – przewodniczący Grzegorz Retkowski, zaś  Radę Rodziców – pani Aneta Herman. Był z nami również – jak co roku – syn żołnierza AK pan Jacek Banaczkowski, by wspólnie zapisać kolejną kartę historii.

Ojciec Zachariasz w oprawie biało – czerwonych barw, odprawił mszę świętą polową  za poległych. Kolejnym punktem spotkania była gawęda „ Drogi do Niepodległej” przygotowana przez panią Elżbietę Ciok, emerytowaną nauczycielkę historii. Przedstawiła w obrazowy sposób jak kolejne pokolenia prowadziły walki i jak poświęcały swoje życie za najwyższą wartość każdego Polaka – Ojczyznę.

Minutą ciszy wszyscy zgromadzeni na polanie uczcili pamięć poległych.

Miłym akcentem było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przez harcerzy ze 115 DH im. Janka Bytnara „Pomarańczarnia”, działającej przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi, jak również występ młodzieży Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  ze Starachowic.

Było składanie kwiatów i zapalenie zniczy w kolorze biało – czerwonym.

Na polanie Wykus rozszedł się echem śpiew uczennicy z Łagowa… ze słowami Biały Krzyż.

Tak, nie pamiętamy już z imienia i nazwiska kto spoczywa w naszej ziemi… Dla wszystkich poległych  jest wspólna nazwa – Polak.  Może być dumni… Dziękujemy….

„…A w tej naszej Ojczyźnie

wiatr piosenkę nam gwiżdże.

Szumią kłosy, i brzozy, i sosny.

Lecz najmilszym w niej dźwiękiem

Polska mowa brzmi pięknie,

słowa, które z tej ziemi wyrosły.

Na dzień dobry co rano,

Na wieczorne dobranoc

Są przy Tobie dopóki nie uśniesz.

Niech śpiewają i płyną nad rodzinna krainą,

niech w niej mieszka i spokój, i uśmiech…”

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/bialo-czerwony-wykus-wrzesniowe-spotkania-dzieci-i-mlodziezy-2018/