«

»

wrz 28 2020

Wydrukuj Wpis

81. Rocznica Powstania Państwa Podziemnego


 

 

27 września 1939 roku w Warszawie podjęto decyzję o powołaniu Służby Zwycięstwu Polski – organizacji, która stała się fundamentem polskiego Państwa Podziemnego. Później przekształcono ją w Związek Walki Zbrojnej i na końcu w Armię Krajową.
Polskie Państwo podziemne powstało w niecały miesiąc po rozpoczęciu drugiej wojny światowej. Było fenomenem w dziejach okupowanej Europy. Stworzone zostały struktury administracji, które w konspiracji działały nieprzerwanie do 1945 roku. Funkcjonowały takie struktury jak pomoc społeczna, szkolnictwo na poziomie podstawowym, średnim a nawet wyższym.
Przez cały okres okupacji ukazywała się podziemna prasa. Funkcjonowała również polska policja, oraz sądy cywilne i wojskowe (również w Kielcach). W całym kraju działało wiele organizacji militarnych: Armia Krajowa, Bataliony Chłopskie, Narodowe Siły Zbrojne. Najbardziej spektakularnymi działaniami podziemnej armii było powstanie warszawskie oraz towarzysząca mu akcja „Burza”. We wszystkich walkach wzięło wtedy udział ponad 450 tysięcy osób.

28 września br. w lesie „Sina Woda”, przy kapliczce św. Jacka w Wąchocku odbyły się uroczyste obchody 81. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz tajnego harcerstwa Szarych Szeregów. Uroczystości zorganizowały: starachowickie i wąchockie koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej pod honorowym patronatem Starosty Starachowickiego Piotra Babickiego i Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock Jarosława Sameli.

W rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego młodzież terenu powiatu i województwa spotkała się na polanie przesiąkniętej krwią Polaków, którzy walczyli o wolną Ojczyznę.

Coroczne spotkania są chwilą zadumy nad naszą tożsamością narodową i tożsamością naszej małej ojczyzny. Nie możemy iść w przyszłość nie znając naszej przeszłości i tożsamości – tak pisał święty Jan Paweł II. W dziejach naszej historii jest wiele kart i osób, o których należy pamiętać i przekazywać tę pamięć kolejnym pokoleniom. Dzięki nim nasz naród nie zginął, przetrwał i jest niepodległy. Wiele pokoleń Polaków walczyło o naszą niepodległość…

Nie pamiętamy już z imienia i nazwiska kto spoczywa w naszej ziemi… Dla wszystkich poległych  jest wspólna nazwa – Polak.  Może być dumni. Dziękujemy!

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/81rocznica/