«

»

maj 22 2021

Wydrukuj Wpis

30 rocznica nadania szkole imienia i wręczenia sztandaru

Cała społeczność szkolna przygotowuje się do obchodów rocznicy nadania naszej szkole imienia i wręczenia sztandaru.

Na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 1989 roku w sprawie nadawania szkołom i innym placówkom oświatowo – wychowawczym imion patrona, sztandaru i godła szkolnego, nadano Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi dnia 14 czerwca 1991 roku imię Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej.

14 czerwca 2021 r. mija 30 rocznica nadania szkole imienia i wręczenia sztandaru. Ten czas zapisany jest w historii naszej placówki jako kształcenie u najmłodszego pokolenia ważnego elementu osobowości każdego człowieka jaką jest  „tożsamość narodowa”.

W związku z tym jakże znaczącym wydarzeniem, podjęliśmy w szkole wiele działań. Między innymi uczniowie klasy 7 i 8 pod kierunkiem pani Beaty Sikorskiej przygotowali prezentacje multimedialne przybliżające zagadnienie Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

Eugeniusz Kaszyński NURT

Rachtan prezentacja

Wykus

Pokaz o Ponurym Łasek Ola

Partyzanci AK

Jan Piwnik

Jan Piwnik Ponury

Jak są upamiętnione wydarzenia oraz ludzie

Elżbieta AK Stojecka J

 

 

Permalink do tego artykułu: https://www.spwielkawies.eu/sp/30-rocznica-nadania-szkole-imienia-i-wreczenia-sztandaru/