«

»

maj 14 2020

Wydrukuj Wpis

Zajęcia w szkole

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej

oraz

Organu Prowadzącego

przywracamy wybrane zajęcia na terenie szkoły.

Od 18 maja br. 

z zajęć rewalidacyjnych, specjalistycznych i indywidualnych lekcji

skorzystać będą mogli uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Od 25 maja br.

z zajęć opiekuńczo – wychowawczych

skorzystać będą mogli uczniowie klas 0 – III i przedszkola,

przy czym, gdy zadeklarowana frekwencja

będzie wynosić mniej niż 50% uczniów w klasie,

 zajęcia dydaktyczne (realizacja lekcji) odbywać się będą na dwóch płaszczyznach:

w szkole i w formie zdalnej.

W przypadku zadeklarowanej frekwencji wyższej niż 50% uczniów w klasie,

zajęcia dydaktyczne odbywać się będą jedynie na terenie szkoły.

Ósmoklasiści będą mogli skorzystać

z konsultacji z nauczycielami w szkole

w szczególności z przedmiotów zdawanych na Egzaminie Ósmoklasisty

- konsultacje te odbywać się będą indywidualnie lub w małych grupach.

Od 1 czerwca br.

z konsultacji w obszarze każdego przedmiotu

będą mogli korzystać wszyscy uczniowie.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z Procedurami obowiązującymi w szkole w okresie pandemii.

Procedury bezpieczeństwa od 18 maja 2020r.

Procedury konsultacji

Warunkiem uczestnictwa uczniów w zajęciach/konsultacjach jest

dostarczenie Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Procedur bezpieczeństwa,

 w 1. dniu korzystania ucznia z zajęć.

Oświadczenie może być wydrukowane lub napisane odręcznie.

Oświadczenia będą dostępne również u nauczycieli odbierających uczniów od rodziców.

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/zajecia-w-szkole/