«

»

paź 06 2019

Wydrukuj Wpis

XVIII Wrześniowe Spotkania Dzieci

W dn. 30 września 2019 r. odbyły się XVIII Wrześniowe Spotkania Dzieci i Młodzieży na Wykusie, organizowane przez naszą szkołę we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Starachowicach. W obu placówkach – od zawsze – głęboko zakorzeniona jest tradycja kultywowania i wychowania w duchu patriotycznych postaw i szerzenie tych idei w środowisku lokalnym.

W uroczystości – oprócz organizatorów – wzięli udział także przedstawiciele ościennych szkół: Parszów, Wąchock, SP nr 9 Starachowice, SOSW Skarżysko Kamienna, MOW Skarżysko Kamienna.

Jak co roku – towarzyszył nam także p. Jacek Banaczkowski – syn Stefana Banaczkowskiego ps. „Czortek”, walczącego w oddziale Ponurego.

Wszystkich przybyłych na uroczystość, powitała dyrektor szkoły w Wielkiej Wsi – p. Bożena Wrona, reprezentująca jednocześnie Powiat Starachowicki jako przewodnicząca Rady Powiatu.

Modlitwę w intencji poległych partyzantów odmówił o. Zachariasz – proboszcz parafii Wąchock.

Niezwykle ciekawą gawędę wygłosiła dh. Anna Skibińska, która z niesamowitym oddaniem i pasją opowiadała o zdolnościach przywódczych i niebywałym kunszcie planowania walki partyzanckiej majora Jana Piwnika „Ponurego”.

Później nastąpiła część artystyczna. Talenty wokalne zaprezentowali uczniowie, reprezentujący SOSW w Starachowicach oraz harcerze ze 115 DH im. Janka Bytnara, reprezentujący Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi.

W dalszej części uroczystości miało miejsce składanie wiązanek i zapalenie zniczy pamięci przez delegacje, reprezentujące poszczególne jednostki.

Na wszystkich uczestników czekał – jak zawsze – ciepły posiłek, przygotowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Starachowicach.

 

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/xviii-wrzesniowe-spotkania-dzieci/