«

»

sty 05 2022

Wydrukuj Wpis

Wysokość opłat za żywienie – styczeń 2022 r.

Proszę o dokonywanie wpłat do 15 stycznia

 

Proszę o dokonywanie wpłat na poniższy rachunek bankowy:

04 8523 0004 0000 0954 2000 0002

W tytule proszę wpisać „żywienie”, miesiąc oraz imię i nazwisko dziecka

 

Poniżej przedstawiono wysokość opłat za żywienie w bieżącym miesiącu:

 

Klasa

Kwota w zł

P. Czerwonka

I

8,00

M. Traczyński

II

4,00

J. Zięba

II

8,00

M. Połeć

III

8,00

M. Budnik

III

16,00

F. Budnik

III

16,00

A. Płusa

IV

24,00

O. Ciepielewski

IV

24,00

W. Mielecka

IV

24,00

I. Sabatowska

IV

24,00

J. Piętak

V

24,00

G. Połeć

V

12,00

Z. Turakiewicz

V

12,00

M. Sabatowska

V

16,00

M. Budnik

V

20,00

K. Pacek

VI

8,00

R. Miernik

VI

24,00

A. Kuźdub

VII

20,00

A. Magdziarz

VII

4,00

J. Rozwadowska

VII

24,00

J. Karykowski

VII

8,00

P. Bielecki

VII

12,00

K. Grzegórska

VII

24,00

Przemek P.

VIII

4,00

W. Araźny

0

26,00

F. Błach

0

32,50

N. Kamieniecka .

0

72,00

A. Karczewska  .

0

48,00

K. Piętak .

0

48,00

J. Sławek

0

19,50

J. Stojecka

0

52,00

L. Szczykutowicz .

0

8,00

J. Zając .

0

16,00

B. Jasińska .

0

72,00

A. Furmanek .

0

24,00

J. Mastalerz .

0

36,00

Ł. Mastalerz .

P

16,00

K. Derlatka .

P

40,00

K. Karczewski .

P

24,00

W. Działak

P

45,50

K. Magdziarz

P

32,50

N. Krakowiak

P

6,50

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/wysokosc-oplat-za-zywienie-styczen-2022-r/