«

»

cze 17 2022

Wydrukuj Wpis

Wykus 2022

Patriotyzm to najwyższa wartość, jaką kierujemy się, przekazując uczniom wiedzę z zakresu historii naszego kraju, a Wykus to szczególne miejsce dla całej społeczności naszej szkoły. Nosimy zaszczytne imię Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej, które zobowiązuje nas do wielu działań o charakterze patriotycznym. Pielęgnujemy pamięć o bohaterach, walczących o naszą wolność i czcimy ich podczas ważnych uroczystości i nie tylko… Każdy rok szkolny rozpoczynamy Wrześniowymi Spotkaniami Dzieci i Młodzieży, a tuż przed wakacjami uczestniczymy w czerwcowych uroczystościach na Wykusie i w Wąchocku, by oddać hołd poległym partyzantom. Jesteśmy zawsze obecni na Partyzanckiej Drodze Krzyżowej, a także czcimy rocznicę powstania Armii Krajowej. We wszystkich uroczystościach na szczeblu lokalnym, z dumą reprezentujemy szkołę ze sztandarem.

Wszystkie te działania zostały docenione podczas tegorocznych uroczystości na Wykusie. Miło nam poinformować, że do naszej szkoły trafiły dwa odznaczenia za zasługi w pielęgnowaniu patriotyzmu w naszej małej Ojczyźnie. Pierwsze z nich : odznaczenie pamiątkowe „WIERNI AKOWSKIEJ PRZYSIĘDZE” – decyzją Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – zostało przyznane dyrektor szkoły p. Bożenie Wronie. Drugie : medal „Pro Patria”, polskie cywilne odznaczenie resortowe, przyznawane przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych trafiło do p. Katarzyny Dulęby. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/wykus-2022/