«

»

wrz 10 2013

Wydrukuj Wpis

WF z klasą…

Przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „WF z klasą”, której inauguracja odbyła się w Warszawie 04.09.2013r. Konferencja w której uczestniczyły Dyrektor Szkoły Bożena Wrona, oraz nauczyciel wych. fizycznego Ewa Sadrak nosiła tytuł -”Najważniejsza lekcja w szkole?”. Organizowana była przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, „Gazetę Wyborczą” i Sport.pl. Tematem spotkania była słabnąca sprawność fizyczna dzieci i młodzieży, a także kwestia uatrakcyjnienia lekcji wychowania fizycznego w polskich szkołach.

Gośćmi konferencji byli – Pani Ministra Sportu i Turystyki Joanna Mucha, Minister Edukacji Narodowej Pani Krystyna Szumilas, Centrum Edukacji Obywatelskiej reprezentowała Pani wiceprezes Alicja Pacewicz, portal sport.pl Pani Marlena Jezierska, AWF Warszawa reprezentował Pan Janusz Dobosz doktor nauk o kulturze fizycznej, Gazetę Wyborczą Wojciech Fusek, a sportowców złoty medalista olimpijski z Sydney Szymon Ziółkowski, a całość prowadził dziennikarz Piotr Pacewicz.

- Mam nadzieję, że akcja „WF z klasą” wywoła efekt kuli śniegowej – powiedziała minister sportu Joanna Mucha, która przypomniała, że w tym tygodniu Ministerstwo Sportu intensywnie promuje ideę zwiększenia aktywności fizycznej uczniów. Wyraziła nadzieję, że aktywność resortu przełoży się na ogólnopolską debatę o znaczeniu ruchu fizycznego w życiu młodych ludzi. – Mam nadzieję, że tych dyskusji będzie coraz więcej: w szkołach, w miastach; że nauczyciele WF-u i dyrektorzy szkół będą się w nie angażować. Chcę, byśmy wszyscy zastanowili się, czy po tych ponad dwudziestu latach od transformacji lekcje WF-u możemy zmienić na lepsze – powiedziała Mucha.
„WF z klasą” to ogólnopolska akcja edukacyjna, mająca zmienić myślenie o lekcjach WF-u w polskich szkołach. „WF z klasą” ma służyć poprawie warsztatu nauczycieli i wsparciu szkół, m.in. poprzez przygotowanie opracowanych przez specjalistów propozycji zajęć. W tegorocznym pilotażu programu weźmie udział 150 szkół. Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.wfzklasa.sport.pl.

Pozytywnie inicjatywę „WF z klasą” oceniła minister edukacji Krystyna Szumilas. – Lekcje WF-u muszą się zmienić i szkoła nie może sama zostać z tym zadaniem. Musi być wspierana przez dom rodzinny, samorząd, organizacje sportowe i wszystkich tych, którym leży na sercu dobro dziecka – powiedziała szefowa MEN. Przypomniała, że zgodnie z programem nauczania i rozporządzeniem MEN dotyczącym alternatywnych form wychowania fizycznego do aktywności fizycznej powinni być zachęcani wszyscy uczniowie.

Po pytaniach od uczestników konferencji, m.in. nauczycieli WF-u, minister edukacji zapewniła też, że w najbliższych latach klasy nie będą przepełnione, co utrudnia nauczycielom prowadzenie zajęć. Na problem braku ruchu wśród młodych ludzi zwrócił uwagę Janusz Dobosz z Narodowego Centrum Badania Kondycji Fizycznej, który podkreślił, że mniej więcej od 10 lat badacze obserwują „totalny regres sprawności fizycznej”. – Ten bardzo zły trend wciąż się utrzymuje. Młody człowiek, który nie jest aktywny fizycznie, będzie, co wysoce prawdopodobne, szybciej ulegał chorobom cywilizacyjnym, będzie bardziej podatny na zmęczenie, a jego efektywność funkcjonowania w społeczeństwie będzie niższa. Możemy znaleźć się sytuacji, w której obywatele zamiast utrzymywać państwo, będą przez to państwo utrzymywani – mówił Dobosz.

Akcja bardzo szeroko wkracza w nasze codzienne życie i coraz większa grupa znanych ludzi angażuje się w jej powodzenie.

Na bieżąco będziemy  informować o naszych szkolnych działaniach, bo jednym z zadań jest prowadzenie szkolnego bloga. Podajemy też kilka linków gdzie można poczytać więcej na ten temat.

http://www.ceo.org.pl/pl/wf/news/najwazniejsza-lekcja-w-szkole-jestesmy-na-tak

http://ofsajd.onet.pl/newsy/wf-z-klasa-joanna-mucha-i-sportowcy-naklaniaja-do-uprawiania-sportu/p0r57

https://www.facebook.com/stopzwolnieniom

https://www.facebook.com/pages/WF-z-klas%C4%85/499654026789290?fref=ts

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/wf-z-klasa/