«

»

maj 11 2020

Wydrukuj Wpis

Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne do przedszkola

W dniach 11  – 22 maja 2020 r. 

odbywać się będzie rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

Nabór odbywać się będzie drogą elektroniczną.

Instrukcja:

1. Wejść w link www.nabor.pcss.pl/wachock/przedszkole

2. Kliknąć WYPEŁNIJ WNIOSEK

3. Ponownie kliknąć WYPEŁNIJ WNIOSEK

4. Uzupełnić dane

5. Przejść do zakładki Preferencje

6. Wybrać Oddziały Przedszkolne w szkole w Wielkiej Wsi poprzez kliknięcie na ikonkę zielonego domku

7. Przejść do zakładki Kryteria ustawowe

8. Wypełnić dane (pole Odmawiam = Odmawiam odpowiedzi na pytanie)

9. Przejść do zakładki Kryteria dodatkowe

10. Wypełnić dane (kryterium o dochodach – kwota, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dn. 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych wynosi 504 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest osoba niepełnosprawna – 583 zł)

11. Przejść do zakładki Zakończ

12. Kliknąć ZAPISZ – zostanie wygenerowany dokument, który należy wydrukować, podpisać i jego skan lub zdjęcie wysłać na adres mailowy szkoły spww@konto.pl

 

UWAGA! Osoby mieszkające w Wielkiej Wsi wpisują odpowiednio: Miejscowość – Wąchock, Ulica – Wielka Wieś. Ma to na celu ujednolicenie informacji wprowadzanych do systemu.

Proszę nie wpisywać nazw dzielnic w sekcji Ulica (Podmiasto, Kopalnia itp.)

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/uzupelniajace-postepowanie-rekrutacyjne-do-przedszkola/