«

»

kwi 09 2021

Wydrukuj Wpis

UZUPEŁNIAJĄCE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Zgodnie z § 1 Zarządzenia nr 10/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock z dn. 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas I oraz oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Wąchock,

w dniach 12 – 23 kwietnia 2021 r. 

odbywać się będzie dodatkowa rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja obejmuje nabór do oddziału 3- i 4-latków (przedszkole)

oraz do oddziału 5- i 6-latków (zerówka).

Nabór wniosków odbywać się będzie drogą elektroniczną.

Dotyczy dzieci, które będą zapisywane do naszych oddziałów po raz pierwszy.

Instrukcja:

1. Wejść w link https://www.nabor.pcss.pl/wachock

2. Wybrać opcję WYPEŁNIJ WNIOSEK

3. Ponownie wybrać opcję WYPEŁNIJ WNIOSEK

4. Uzupełnić dane

5. Przejść do zakładki Preferencje

6. Wybrać Oddziały Przedszkolne w szkole w Wielkiej Wsi poprzez kliknięcie na ikonkę zielonego domku

7. Przejść do zakładki Kryteria ustawowe

8. Wypełnić dane (pole Odmawiam = Odmawiam odpowiedzi na pytanie)

9. Przejść do zakładki Kryteria dodatkowe

10. Wypełnić dane (kryterium o dochodach – kwota, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dn. 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych wynosi 504 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest osoba niepełnosprawna – 583 zł)

11. Przejść do zakładki Zakończ

12. Kliknąć ZAPISZ - zostanie wygenerowany dokument, który należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły do dn. 19 marca 2021 r. do godz 9:00. Wnioski w wersji papierowej dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym.

 

UWAGA! Osoby mieszkające w Wielkiej Wsi wpisują odpowiednio: Miejscowość – Wąchock, Ulica – Wielka Wieś. Ma to na celu ujednolicenie informacji wprowadzanych do systemu.

Proszę nie wpisywać nazw dzielnic w sekcji Ulica (Podmiasto, Kopalnia itp.)

 

W celu uzyskania pomocy technicznej, proszę o kontakt z administratorem systemu – sekretarzem szkoły p. Marleną Derlatka 41 271 20 12

 

Administratorem podanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów AK w Wielkiej Wsi;

Wielka Wieś 354, 27-215 Wąchock

Dyrektor Szkoły – mgr Bożena Wrona

Inspektor ochrony danych: Izabela Bilska – główna księgowa, tel. 41 271 20 12

Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja dzieci do przedszkola / rekrutacja uczniów do szkoły / realizacja
obowiązku szkolnego

Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292), Prawo Oświatowe Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Dz. U
z 2017r poz.59

Zebrane dane będą przechowywane do: do czasu zakończenia rekrutacji

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/uzupelniajace-postepowanie-rekrutacyjne-do-oddzialow-przedszkolnych/