«

»

wrz 24 2017

Wydrukuj Wpis

Śp. Stefan Derlatka – na zawsze w naszych sercach…

W dn. 18 IX 2017 r. na wieczną wartę odszedł kpt. hm. dh Stefan Derlatka – wychowawca i mentor starachowickiego harcerstwa, wieloletni komendant hufca ZHP w Starachowicach, pomysłodawca i organizator Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego oraz Partyzanckiej Drogi Krzyżowej na Wykusie. Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dh. Stefana – harcerza, żołnierza Armii Krajowej, bohatera walk wyzwoleńczych na Kielecczyźnie, ale przede wszystkim naszego harcerskiego przyjaciela, pełnego wigoru i werwy człowieka, który mimo sędziwego wieku był wzorem aktywności i wierności swoim przekonaniom. Propagował idee patriotyczne. Zawsze chętnie działał i niósł pomoc innym. Służył wszystkim radą i dobrym słowem. Zawsze uśmiechnięty i aktywny – zaszczepiał te cechy w nas, kolejnych pokoleniach harcerzy…
Pożegnaliśmy Śp. Stefana Derlatkę w dn. 23 IX 2017 r. w Kościele Wszystkich Świętych w Starachowicach. Spoczął na cmentarzu parafialnym w Wąchocku. W ostatniej drodze – obok rodziny i przyjaciół – towarzyszyli Mu : zuchy, harcerze, instruktorzy, seniorzy, przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, władze samorządowe, dyrektorzy szkół i jednostek oraz lokalna społeczność powiatu starachowickiego.
Mszę w intencji zmarłego odprawił ksiądz kanonik Marek Janas, żegnając Go słowami :
” Stefan Derlatka budował dobre relacje między ludźmi. Był ciągle w drodze, by dawać świadectwo o historii ziemi świętokrzyskiej. Zawsze uśmiechnięty pokazywał piękno gór i lasów, dzielił się z młodzieżą wiedzą i wspomnieniami, uczył czym jest patriotyzm, zarażał harcerzy pasją do wędrówek. Dziś dziękujmy za tę piękną postać w naszym krajobrazie, której będzie nam brakować…”
W imieniu wychowanków, druha Stefana pożegnała hm Małgorzata Ślaska, komendantka starachowickiego Hufca ZHP :
„Tyle lat wędrowałeś z nami po świętokrzyskiej ziemi, jadłeś z nami ziemniaki z ogniska i pięknie opowiadałeś. Wiadomość o Twojej śmierci przyjęliśmy z wielkim bólem i niedowierzaniem. Jak to? Przecież zawsze byłeś z nami… Byłeś wśród nas, służyłeś radą i pomocą, uczyłeś nieść pomoc bliźnim, nie oczekując w zamian zaszczytów. Twoja cześć będzie żyć w twoich wychowankach. Dziękujemy Ci, że pokazałeś nam jak pięknie żyć. Na zawsze zostaniesz w naszej pamięci…”
Pod tymi słowami podpisuje się również 115 DH im. Janka Bytnara oraz społeczność Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi. Druhu Stefanie, na zawsze pozostaniesz w naszych sercach i wspomnieniach…

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/sp-stefan-derlatka-na-zawsze-w-naszych-sercach/