«

»

wrz 01 2021

Wydrukuj Wpis

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

W dniu dzisiejszym, w gronie całej społeczności szkolnej oraz zaproszonych gości, odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.

Swoją obecnością zaszczycili naszą placówkę: Poseł Ziemi Świętokrzyskiej – p. Agata Wojtyszek, Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock – p. Sebastian Staniszewski, radni oraz sołtysi Wielkiej Wsi i Węglowa: p. Sylwester Rudzki, p. Dariusz Dudek, p. Piotr Dudek, p. Włodzimierz Derlatka, a także miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich.

Gościem szczególnym naszej uroczystości był Ojciec Opat Konwentu Cysterskiego w Wąchocku – Eugeniusz Augustyn, który 13 sierpnia 2021 r. został wybrany Opatem Prezesem Polskiej Kongregacji Zakonu Cystersów.

Z tej okazji, cała lokalna społeczność uhonorowała Ojca Opata życzeniami i gratulacjami. Padło wiele ciepłych słów pod adresem kapłana, który z naszą placówką był związany od dawna. Wszyscy cieszymy się z Jego sukcesu!!!

Po części oficjalnej, uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, aby z radością rozpocząć nowy rok szkolny :)

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/rozpoczecie-roku-szkolnego-20212022-2/