«

»

kwi 02 2020

Wydrukuj Wpis

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

W związku z obecną sytuacją,

termin naboru wniosków do oddziałów przedszkolnych

zostaje wydłużony do 20 kwietnia 2020r.

Nabór odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Prosimy nie przynosić osobiście dokumentów,

a przesyłać podpisane skany na adres mailowy szkoły: spww@konto.pl

 

Instrukcja:

1. Wejść w link www.nabor.pcss.pl/wachock/przedszkole

2. Kliknąć WYPEŁNIJ WNIOSEK

3. Ponownie kliknąć WYPEŁNIJ WNIOSEK

4. Uzupełnić dane

5. Przejść do zakładki Preferencje

6. Wybrać Oddziały Przedszkolne w szkole w Wielkiej Wsi poprzez kliknięcie na ikonkę zielonego domku

7. Przejść do zakładki Kryteria ustawowe

8. Wypełnić dane (pole Odmawiam = Odmawiam odpowiedzi na pytanie)

9. Przejść do zakładki Kryteria dodatkowe

10. Wypełnić dane (kryterium o dochodach – kwota, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dn. 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych wynosi 504 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest osoba niepełnosprawna – 583 zł)

11. Przejść do zakładki Zakończ

12. Kliknąć ZAPISZ – zostanie wygenerowany dokument, który należy wydrukować, podpisać i jego skan/zdjęcie przesłać na adres mailowy szkoły spww@konto.pl

 

UWAGA! Osoby mieszkające w Wielkiej Wsi wpisują odpowiednio: Miejscowość – Wąchock, Ulica – Wielka Wieś. Ma to na celu ujednolicenie informacji wprowadzanych do systemu.

Proszę nie wpisywać nazw dzielnic w sekcji Ulica (Podmiasto, Kopalnia itp.)

 

 

 

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/rekrutacja-do-przedszkola-zmiany/