«

»

lut 19 2020

Wydrukuj Wpis

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną

za pomocą portalu internetowego www.nabor.pcss.pl/wachock

Od dnia 20 lutego 2020 r. w systemie zostanie uruchomiony nabór deklaracji 

(dotyczą one kontynuowania wychowania przedszkolnego – dzieci, które JUŻ UCZĘSZCZAJĄ do naszych oddziałów).

Deklaracje są wypełniane on-line oraz, po zarejestrowaniu dziecka w systemie,

muszą zostać wydrukowane, podpisane i dostarczone do Sekretariatu Szkoły .

Termin składania deklaracji – 28 lutego 2020 r. do godz. 12:00.

9 marca 2020 r. uruchomiony zostanie nabór wniosków o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych (moduł dla „nowych” dzieci).

W celu uzyskania pomocy przy logowaniu do systemu

proszę się kierować do pani sekretarz Marleny Derlatka

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/rekrutacja-do-oddzialow-przedszkolnych/