«

»

gru 02 2016

Wydrukuj Wpis

Odnowienie ściany pamiątkowej

Więc szumcie Im jodły piosenkę

Rodacy podajcie Im rękę

Wśród lasów wertepów , na ostrza bagnetu

Wolności przynieśli jutrzenkę

 

Pomimo upływu czasu, który zaciera ostrość emocji związanych z wojną , walką zbrojną i okupacją nasza szkoła każdego dnia rozgrzewa je i pragnie przekazać młodemu pokoleniu te wartość oraz przedstawić postaci które wpisały się w karty historii Ziemi Świętokrzyskiej.

Mija 25 LAT jak nasza Szkoła Podstawowa otrzymała imię Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej w Wielkiej Wsi, a wraz z nią sztandar, na którym widnieją symbole Armii Krajowej na tle książki- symbolu wiedzy uczniów.

Rozpoczęliśmy pracę z patronem szkoły.

Ważnym wydarzeniem tego roku jest odnowienie znajdującej się na górnym holu ściany pamiątkowej poświęconej Świętokrzyskim Partyzantom. Przybrała ona  wyraz zgodny z nazwą. Widnieją na niej partyzanci ze Świętokrzyskich ZGRUPOWAŃ Ponury – Nurt, którzy są wzorem dla uczniów szkoły. Patrząc na tablicę wspominamy, tych którzy odeszli i walczyli na tej ziemi o nasz wolny dom.

We wrześniu  zorganizowaliśmy po raz … Wrześniowe Spotkania Dzieci i Młodzieży na Wykusie, kultywując tradycję Krystyny Rachtan – Hnki i poszukując odpowiedzi wśród młodego pokolenia na postawione przez nią pytanie Dlaczego kochamy Mała Ojczyznę?, które stało się mottem przewodnim każdych kolejnych spotkań.

Z dumą  uczestniczyliśmy w Partyzanckiej Drodze Krzyżowej.

Otrzymaliśmy od syna Halnego – Zdzisława Rachtana pamiątki po ojcu i bogaty księgozbiór. Znajda one godne miejsce w naszej szkole. Jesteśmy przekonani, że kultywowanie szlachetnych tradycji jednoczy nas i wyznacza naszą tożsamość narodową. Wielka Wieś i Węglów były terenem przemarszu Żołnierzy Świętokrzyskich Zgrupowań Ponurego , Nurta.  Pamięć o Żołnierzach Armii Krajowej  płonie żywym płomieniem w naszym środowisku szkolnym i lokalnym. Nie pozwolimy go zagasić, a  zadbamy o to aby dawać jej większy płomień dla przyszłych pokoleń.

 

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/odnowienie-sciany-pamiatkowej-2/