«

»

kwi 29 2022

Wydrukuj Wpis

Lista uczniów przyjętych w postępowaniu uzupełniającym do klasy I w roku szkolnym 2022/2023

Lista uczniów przyjętych do klasy I

w roku szkolnym 2022/2023

w Szkole Podstawowej im. Świętokrzyskich Partyzantów AK w Wielkiej Wsi

została umieszczona w widocznym miejscu przy wejściu do budynku.

Ze względu na przepisy z zakresu RODO,

nie może ona zostać udostępniona na stronie internetowej szkoły.

Wszyscy kandydaci zostali przyjęci.

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/lista-uczniow-przyjetych-w-postepowaniu-uzupelniajacym-do-klasy-i-w-roku-szkolnym-20222023/