«

»

maj 04 2022

Wydrukuj Wpis

Lista kandydatów zakwalifikowanych po postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2022/2023

Lista kandydatów zakwalifikowanych po postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2022/2023

w Szkole Podstawowej im. Świętokrzyskich Partyzantów AK w Wielkiej Wsi

została umieszczona w widocznym miejscu przy wejściu do budynku.

 

Do dn. 12 maja br. należy złożyć POTWIERDZENIE WOLI

 (dokument można wygenerować w systemie e-naboru na portalu nabor.pcss.pl)

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/lista-kandydatow-zakwalifikowanych-do-oddzialow-przedszkolnych-po-postepowaniu-uzupelniajacym-w-roku-szkolnym-20222023/