«

»

mar 09 2021

Wydrukuj Wpis

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I w roku szkolnym 2021/2022

w Szkole Podstawowej im. Świętokrzyskich Partyzantów AK w Wielkiej Wsi

została umieszczona w widocznym miejscu przy wejściu do budynku.

 

Rodzice uczniów zakwalifikowanych, proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I w formie pisemnego oświadczenia.

Wzór:

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka

 

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/lista-kandydatow-zakwalifikowanych-do-klasy-i/