«

»

gru 20 2018

Wydrukuj Wpis

Jasełka 2018

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia to – jak co roku – szczególny czas dla całej społeczności szkolnej… Tegoroczny program artystyczny pt. „Betlejem polskie” przygotowali uczniowie kl. V wraz z wychowawczynią p. Katarzyną Dulębą. Młodzi artyści doskonale wcielili się w swoje role : pastuszków, aniołów, króla Heroda, kanclerza, marszałka, arcykapłana i królowej… Wystąpili również : Diabełek, Śmierć oraz trzej królowie i dzieci, odwiedzające betlejemską stajenkę. Pięknej recytacji towarzyszyły muzyczne aranżacje kolęd i pastorałek, dzięki którym udało się stworzyć odpowiedni klimat oraz wprowadzić wszystkich obecnych w świąteczną atmosferę ciepła i miłości, płynących z narodzenia Pana Jezusa. Niejednemu łza zakręciła się w oku…

W uroczystości bardzo licznie wzięli udział rodzice oraz babcie i dziadkowie, a także zaproszeni goście : p. Dariusz Dudek, p. Piotr Dudek, p. Aneta Herman. Swoja obecnością zaszczycił nas również ksiądz Efrem Bisaga. Słowa uznania i podziękowania skierowała do występujących dyrektor szkoły – p. Bożena Wrona, po czym przekazała na ręce przewodniczących klas symboliczny opłatek dla wszystkich uczniów. Tradycją naszej szkoły jest również uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju przez harcerzy ze 115 DH im. Janka Bytnara. Tak też stało się i w tym roku… Wraz z przesłaniem BŚP kierujemy do wszystkich najszczersze życzenia : zgody i miłości, wzajemnego zrozumienia oraz głębokiej refleksji na nadchodzące dni…

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/jaselka-2018/