«

»

paź 05 2016

Wydrukuj Wpis

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 186, poz. 1245), w związku  z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami)

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi ustala się następujące

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

20-21.10.2016 r.

31.10.2016 r.

02.05.2017 r.

02.06.2017 r.

16.06.2017 r.

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/dodatkowe-dni-wolne-od-zajec-edukacyjnych/