«

»

gru 15 2021

Wydrukuj Wpis

Debata „Co pozostało ze szkoły ateńskiej i pruskiej w obecnej szkole?”

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w projekcie „Świętokrzyscy Pasjonaci Historii – szkoła dawniej i dzisiaj” organizowanym przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z Muzeum Historii Kielc, Archiwum Państwowym w Kielcach oraz Delegaturą IPN w Kielcach.

 

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy, wzrost zainteresowania historią regionu w kontekście historii Polski i historii powszechnej oraz aktywizacja uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego zwłaszcza w czasie po pandemii, a także realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz priorytetów Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Projekt składa się z 4 modułów realizowanych od października 2021 r. do maja 2022 r. Obecnie realizowany jest Moduł I: Szkoła w różnych epokach i krajach.

8 grudnia b. r. klasa VIII Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi w ramach projektu „Świętokrzyscy Pasjonaci Historii – szkoła dawniej i dzisiaj” przeprowadziła debatę pt: „Co pozostało ze szkoły ateńskiej i pruskiej w obecnej szkole?”.

Trzy tygodnie przed debatą uczniowie klasy VIII zostali zapoznani z projektem „Świętokrzyscy Pasjonaci Historii – szkoła dawniej i dzisiaj” oraz z zasadami prowadzenia debaty, a następnie podzieleni na dwie grupy. Grupa pierwsza miała zapoznać się z zagadnieniem szkoły ateńskiej, a druga grupa – z zagadnieniem szkoły pruskiej. Zapoznając się z tematami uczniowie korzystali z zasobów Internetu.

Na początku spotkania uczniowie każdej z grup przedstawili ogólne informacje dotyczące szkoły ateńskiej i szkoły pruskiej. Następnie odpowiadając na pytania prowadzącej debatę (w tej roli nauczycielka historii) mówili o podobieństwach wspomnianych szkół z obecną szkołą.

Podobieństwa:

ze szkołą ateńską:

- jednostka wszechstronnie wykształcona: umysłowo, fizycznie, moralnie, religijnie

- zajęcia wychowania fizycznego, udział uczniów w zawodach, konkursach sportowych, szkoły sportowe

- nauka czytania, pisania, liczenia, literatury, śpiewania, recytowania, rysowania

- na lekcjach uczniowie poznają poematy Homera „Iliadę” i „Odyseję”, mity greckie oraz inne utwory ze starożytnej Grecji

- występują różne rodzaje szkół, szkoły prywatne

ze szkołą pruską:

- powszechny obowiązek szkolny

- 45 minutowe lekcje, przerwy, dzwonki

- podział na klasy

- korytarze szkolne

- uczniowie muszą robić to samo i w takim samym czasie

- nie są brane pod uwagę zainteresowania uczniów

- testy i egzaminy

- oceny

- duża ilość wiedzy do nauczenia

- podręczniki

Prowadząca zapytała uczestników debaty również o to, co im się podobało w szkole ateńskiej i pruskiej. Uczniowie najczęściej wskazywali: w szkole ateńskiej – nauczyciel jako przewodnik, nie było prac domowych, ocen, testów i egzaminów, w szkole pruskiej  – przerwy międzylekcyjne, ład w szkole.

Na koniec prowadząca rozdała uczniom karteczki samoprzylepne i poprosiła o napisanie, czy ich zdaniem, obecnej szkole bliżej jest do szkoły ateńskiej czy pruskiej i dlaczego.

Uczestnicy debaty jednogłośnie stwierdzili, iż najwięcej wspólnych podobieństw obecna szkoła ma ze szkołą w Prusach.

 

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/debata-co-pozostalo-ze-szkoly-atenskiej-i-pruskiej-w-obecnej-szkole/