«

»

cze 11 2021

Wydrukuj Wpis

XXX Rocznica Nadania Szkole Imienia i Wręczenia Sztandaru

Byłaś dla nas radością i dumą,
jak stal prężna, jak żywioł surowa,
ustom – pieśnią, sercu – krwawą łuną,
Armio Krajowa.

Dziś XXX rocznica nadania imienia Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi – Na podstawie zarządzenia MEN z dnia 31 maja 1989 roku w sprawie nadania szkołom i innym placówkom oświatowo – wychowawczym imienia patrona, sztandaru i godła szkolnego – nadano Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej. Wydarzenie to miało miejsce na placu przed szkołą 14 czerwca 1991 roku w obecności żołnierzy Armii Krajowej, władz państwowych, oświatowych,  duchownych w asyście kompanii Honorowej Policji w Kielcach, która po części oficjalnej przeprowadziła apel poległych i oddała salwy honorowe.

Patronat honorowy dzisiejszej uroczystości objęło Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzantów Armii Krajowej „Ponury” – „Nurt”. Słowa przewodnie: „Armio Krajowa, bądź nam drogowskazem”.

Uroczystość rozpoczęto od Mszy Świętej, którą celebrował ksiądz dziekan Sławomir Rak wraz z proboszczem o. Zachariaszem i przeorem o. Fabianem. O oprawę muzyczną zadbała – Anna Sitkowska, która jest także autorką hymnu naszej szkoły.

Swoją obecnością zaszczycili nas:

Prezes ŚŚZP AK Rafał Obarzanek,

Poseł Ziemi Świętokrzyskiej Agata Wojtyszek,

Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik,

Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Zbigniew Wojciechowski

Komendant Policji Powiatowej w Starachowicach Paweł Szczepaniak,

Starosta Powiatu Starachowickiego Piotr Babicki,

Władze Miasta i Gminy Wąchock wraz z Burmistrzem Jarosławem Samelą,

Radni Wielkiej Wsi i Węglowa,

Dyrektorzy szkoły: Kazimierz Winiarczyk i Teresa Kempińska

oraz wielu przyjaciół szkoły.

Dyrektor szkoły Bożena Wrona przedstawiła rys historyczny szkoły w Wielkiej Wsi, zwracając uwagę na cel postawiony przez Radę Pedagogiczną, która postanowiła przywrócić pamięć i utrwalić obraz tamtych bohaterów i chwil, wybierając dla małej szkoły położonej na ziemi, gdzie szumi wiatr Puszczy Jodłowej, imię Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej. Ścisłe więzi z partyzanckim szlakiem, poznawanie historii AK, sylwetek żołnierzy, którzy oddali życie za ojczyznę, a także tych jeszcze żyjących, nawiązanie współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK – to wszystko świadczy kształcenie u najmłodszego pokolenia ważnego elementu osobowości każdego człowieka, jakim jest „tożsamość narodowa”. Jak powiedział Świętokrzyski Kurator Oświaty w tej małej szkole szczególnie widać kultywowanie tradycji patriotycznych. W takim klimacie odbył się występ młodzieży szkolnej – klasa VII pod kierunkiem pani Katarzyny Dulęby na wysokim poziomie przedstawiła patriotyczny program artystyczny – były piękne, patriotyczne słowa i pieśni, których wykonanie wywoływało mocne bicie serca w duchu „Armio Krajowa, bądź nam drogowskazem!”. 

Specjalnym punktem programu był uroczy występ naszych najmłodszych uczniów w strojach ludowych zakupionych przez szkołę przy wsparciu Rady Rodziców.

Kultywując szkolną tradycję, zasłużeni ludzie, przyjaciele, szczególnie związani z naszą szkołą, wbijali pamiątkowe gwoździe sztandarowe, stając się historią tej placówki.

Pięknym podsumowaniem były słowa pani dyrektor Pragniemy, aby ta szkoła nadal była żywym pomnikiem historii Żołnierzy Armii Krajowej. Świadectwem o tym, co było. Przeniosła duch tych niezłomnych bohaterskich ludzi w przyszłe pokolenia, ucząc czym są wartości: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Fot. Jacek Bernaciak

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/30-rocznica-nadania-szkole-imienia/