«

»

maj 08 2023

Wydrukuj Wpis

232 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu 04.05.2023r. w Naszej Szkole obchodziliśmy uroczyście 232 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Była to pierwsza w Europie, a druga na świecie konstytucja, która wprowadziła wiele istotnych zapisów, regulujący system prawny naszego państwa. Ustawa ta między innymi wprowadziła ustrój monarchii konstytucyjnej i zasadę trójpodziału władzy, a ponadto zniosła liberum veto, konfederację oraz wolną elekcję.

Uczniowie klasy 8 poprzez przygotowany montaż słowno-muzyczny starali się przybliżyć wszystkim to ważne wydarzenie z historii naszego kraju. Była to okazja do chwili refleksji nad tym co kiedyś się wydarzyło oraz pielęgnowania patriotyzmu.

Permalink do tego artykułu: http://www.spwielkawies.eu/sp/232-rocznica-uchwalenia-konstytucji-3-maja/